JOGI NYILATKOZAT ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Jelen weblapot (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) Molnár Aliz Ivett EV Auerbach 16/2 Eugendorf 5301 Ausztria ATU76437303 üzemelteti (a továbbiakban: „Szolgáltató”).

 Amennyiben nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a weblapot, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

A weblap látogatásával Ön elfogadja a weblap használatának jelen feltételeit. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására, ez esetben a módosított nyilatkozatot követő látogatás, illetőleg valamely újabb szolgáltatás igénybevétele után a módosítás elfogadottnak minősül.

A jelen jogi nyilatkozatra a magyar jog vonatkozik.

Szerzői jog

A videókban szereplő koreográfiák Molnár Alíz táncsport edző szerzői jogvédelme alatt állnak.

A logók (Danceebook és Esküvő Show & Bors, illetőleg Virtuális Esküvő Show & Bors) képi megjelenése és szöveges elemei, továbbá a weblap teljes tartalma és annak minden egyes része szerzői jogi műnek minősül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a logók, videók (beleértve az abban szereplő koreográfiák), illetőleg a weblap egészének vagy részének, részletének

  • másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weblap tartalmának bármilyen egészben vagy részben történő használata;
  • módosítani a weblap egészét vagy annak bármely részét;
  • a logókat, azok színkombinációit és domináns kifejezéseit használni (beleértve a másolást és módosítást is)
  • belefoglalni bármilyen saját vagy harmadik fél weboldalának tartalmába.

A weblap látogatója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzői jog jogosultját kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként bruttó 20.000.- Ft. A logók vagy azok bármely részlete esetében bruttó 200.000 Ft. A videók esetében: bruttó 45.000 Ft.

A fentiek alól kivételt képez a saját célra készített nyomtatás.

Amennyiben a weblapra vagy annak bármely részletére idézetként hivatkozik, azt kizárólag a szerzői jog betartásával az alábbi módon teheti meg:„Copyright © Molnár Aliz. Minden jog fenntartva”.

Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató a szándékos magatartás vagy súlyos gondatlanság kivételével kizár minden felelősséget a weblap használata során közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat: a videókon szereplő tánclépések oktatás nélküli kipróbálása.

Utolsó módosítás 2021. február 26.